اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص اعلام نتايج آزمون دانشجويان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص اعلام نتايج آزمون دانشجويان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

پيرو اطلاعيه مورخ 96/05/29، ضمن اعلام اسامي معرفي‌شدگان نهايي آزمون اختصاصي دانشجويان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه، نظر معرفي‌شدگان نهايي را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد.

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ نهايي‌ هر يك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ابتدا به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه محل قبولي مراجعه نمايند. بديهي است در صورت نبودن برنامه زماني خاص در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه، معرفي‌شدگان لازم است كه در يكي از روزهاي ‌شنبه 96/09/11 و يا يكشنبه 96/09/12 با توجه به موارد اعلام شده طبق نظر معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ‌براي ثبت‌نام‌ به دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.

اطلاعات بیشتر در سایت سازمان سنجش…