اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص انتخاب رشته‌ دانشجويان پژوهشگاه

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص انتخاب رشته‌ دانشجويان پژوهشگاه

يرو اطلاعيه‌هاي مورخ 96/05/29 و 96/07/26 به اطلاع دانشجويان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه كه در آزمون مورخ 96/06/24 شركت نمودند و فهرست اسامي آنان با توجه به اعلام نظر معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نتيجه علمي آزمون مذكور در رديف واجدين شرايط علمي براي جايابي در موسسات آموزش عالي قرار گرفته اند، مي‌رساند بر اساس هماهنگي بعمل آمده با دانشگاههاي پذيرنده با توجه به رشته امتحاني داوطلبان، رشته‌محل و يا رشته‌محلهايي به شرح جدول ذيل براي جايابي آنها تعيين شده است. لذا هریک از  متقاضیان مي‌بايست كليه کدرشته‌محلهاي اعلام شده براي رشته امتحاني خودرا در مقطع تحصیلی (كارشناسي ارشد و يا دكتري) با توجه به علاقه و اولويت دلخواه انتخاب ودر فرم انتخاب رشته درسایت این سازمان از این تاریخ و حداکثر تاروز شنبه 96/08/06 درج نمايند.

با عنايت به اينكه جايابي داوطلبان براساس نمره اكتسابي در يكي از رشته‌محلهاي اعلام شده صورت خواهد پذيرفت، تاكيد مي‌گردد متقاضيان تمامي رشته‌محلهاي اعلام شده براي رشته‌ امتحاني مربوط را انتخاب نمايند در غير اين صورت اگر كدرشته‌محل دانشگاهي را انتخاب ننموده و در يكي از كدهاي انتخابي خود جايابي نشوند اقدام ديگري از سوي اين سازمان ميسر نخواهد بود.ضمناً انتخاب رشته نیز به گونه ای طراحی شده است که لزوماً داوطلب باید نسبت به انتخاب، تمامی کدمحل های رشته مربوط به ترتیب علاقه اقدام نماید، بدیهی است معرفی نهایی براساس اولویت انتخابی، ظرفیت ونمره آزمون داوطلبان صورت خواهد گرفت.

لازم به تاكيد است پس از انجام مرحله انتخاب رشته و اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان، مسؤليت اثبات و ارائه مستندات قانوني لازم به موسسه محل قبولی جهت ثبت‌نام و ادامه تحصيل بر عهده متقاضيان خواهد بود.

ضمناً درخصوص متقاضیان رشته سلامت مراتب متعاقباً با داوطلبان هماهنگی خواهد شد.

 دریافت فایل جدول رشته هاي پژوهشگاه شاخص پژوه براي درج در اطلاعيه اعلام اسامي جهت انتخاب رشته فرمت PDF