اطلاعيه تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامی نيروهاي قراردادي سازمان امور مالياتي كشور – سال 1396

اطلاعيه تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامی نيروهاي قراردادي سازمان امور مالياتي كشور – سال 1396

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي سازمان امور مالياتي كشور در سال 1396 مي‌رساند كه آزمون مذكور صبح روز جمعه مورخ 96/09/10 منحصراً در شهر تهران برگزار مي‌شود. فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

اطلاعات بیشتر در سایت سازمان سنجش…