آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضائيه در سال 1396

آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضائيه در سال 1396

ثبت نام در آزمون‌ استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه منحصراً به صورت اينترنتی از طريق سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور از روز شنبه مورخ 29/07/1396 تا روز شنبه مورخ 06/08/1396 می باشد.