اطلاعيه مرحله دوم اعلام‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ رشته‌هاي جديد و همچنين تمديد مهلت ثبت‌نام در مرحله دوم تكميل ظرفيت برخي از كدرشته ها در آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته سال‌ 1396

اطلاعيه مرحله دوم اعلام‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ رشته‌هاي جديد و همچنين تمديد مهلت ثبت‌نام در مرحله دوم تكميل ظرفيت برخي از كدرشته ها در آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته سال‌ 1396

پيرو انتشار اطلاعيه مورخ 96/11/15 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده در آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته سال 1396 مي‌رساند، بعضي‌ از دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي غيرانتفاعي تقاضای تکمیل ظرفیت از طريق دفتر گسترش آموزش عالي در تعدادي از کدرشته محل‌های خود را دارند، لذا داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت‌نام و در جلسه امتحانی حاضر بوده‌اند، براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه‌هاي راهنماي آزمون مذكور، اطلاعيه فوق و همچنين مندرجات اين اطلاعيه مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 96/11/24 به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به رشته امتحاني خود، نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه از كدرشته‌هاي امتحاني مندرج در اين اطلاعيه اقدام نمايند. همچنين داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در اين مرحله اقدام نموده‌اند، در صورت تمايل مي‌توانند نسبت به ويرايش رشته‌هاي انتخابي خود در مهلت مقرر 96/11/24) اقدام نمايند.

رشته محل‌هاي اضافه شده علاوه بر رشته‌هاي درج شده در اطلاعيه مورخ 96/11/15

1264 – مجموعه مهندسي عمران (کد ضریب 1)

دوره تحصيلي كدمحل تحصيل نام مؤسسه نام رشته/گرايش ظرفيت
غيرانتفاعي 21293 موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا –ايوانكي مهندسي عمران گرایش سازه 12
غيرانتفاعي 21418 موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا –ايوانكي مهندسي عمران گرایش مدیریت ساخت 7