اصلاحات رشته ی مديريت خدمات اجتماعي در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد سال 1397

اصلاحات رشته ی مديريت خدمات اجتماعي در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد سال 1397

رشته ی مديريت خدمات اجتماعي از مجموعة علوم اجتماعي حذف و پذيرش دانشجو براي رشته مديريت خدمات اجتماعي از رشته‌امتحاني مددكاري اجتماعي‌(كد 1139) انجام مي‌پذيرد.

اصلاحات دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 97 منتشر شد

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد 97 منتشر شد