اصلاحات رشته ی اقتصاد نفت و گاز در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد سال 1397

اصلاحات رشته ی اقتصاد نفت و گاز در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد سال 1397

در رشته ی اقتصاد نفت و گاز گرايش‌هاي زير با كد ضريب (1) اضافه شده است:

1) تجارت نفت و گاز

2) نهادها و سياست‌هاي بين‌الملل در نفت و گاز

3) حقوق تجاري و قراردادهاي بين‌اللملي نفت و گاز

4) مديريت مالي نفت و گاز

اصلاحات دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 97 منتشر شد

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد 97 منتشر شد