ادغام دو دانشکده‌ واحد علوم و تحقیقات/ تجمیع 24 گروه و تشکیل 9 گروه تخصصی جدید

ادغام دو دانشکده‌ واحد علوم و تحقیقات/ تجمیع 24 گروه و تشکیل 9 گروه تخصصی جدید

رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات، از ادغام دو دانشکده «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: این ادغام در راستای هم‌افزایی گروه‌های تخصصی و چابک‌سازی مدیریت در دانشگاه انجام شد.

به گزارش ایسنا، دکتر سینا فروزش ، با بیان اینکه گروه‌های تخصصی که به لحاظ موضوعی نزدیک به هم بودند تجمیع شدند، گفت: پس از تجمیع 24 گروه که در دو دانشکده «علوم انسانی و اجتماعی» و «ادبیات و زبان‌های خارجی» واحد علوم و تحقیقات دایر بودند، 9 گروه تخصصی جدید تشکیل شد.

وی در تشریح جزئیات تجمیع این گروه‌ها، اظهار داشت: گروه‌های تخصصی زبان آلمانی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه و زبان‌شناسی همگانی نیز گروه تخصصی زبان‌های خارجی را تشکیل دادند. همچنین با ادغام دو گروه زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب، گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات افزود: گروه‌هایی که به لحاظ موضوعی در حوزه تاریخ فعال بودند شامل گروه‌های فرهنگ و زبان‌های باستانی، باستان‌شناسی و تاریخ نیز گروه تاریخ، فرهنگ و زبان‌های باستانی را شکل دادند. جغرافیا، طبیعت‌گردی (اکوتوریسم) و هواشناسی نیز در گروه تخصصی جغرافیا جمع شدند.

دکتر فروزش با بیان اینکه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی با هیچ گروه دیگری تجمیع نشده است، به تجمیع گروه‌های روانشناسی و روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی در گروه تخصصی روانشناسی اشاره کرد و گفت: با یکپارچه‌سازی گروه‌های علوم تربیتی، فلسه تعلیم و تربیت و مشاوره نیز گروه جدید علوم تربیتی و مشاوره شکل گرفت.

وی از تجمیع گروه‌های مطالعات زنان، پژوهش علوم اجتماعی،جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی و مردم‌شناسی در گروه جدید با عنوان «علوم اجتماعی – جامعه شناسی» خبر داد و گفت: گروه‌های علوم ارتباطات اجتماعی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی نیز پس از تجمیع، گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی را تشکیل دادند.

چابک‌سازی سازمانی، هم‌افزایی علمی و پژوهشی از اهداف تجمیع گروه‌ها و ادغام دانشکده‌ها است

مدیرکل حوزه ریاست واحد علوم و تحقیقات، بازبینی ساختاری واحد علوم و تحقیقات را در راستای هم‌افزایی علمی و پژوهشی و چابک‌سازی سازمانی دانشگاه دانست و گفت: اصلاح و بهبود فرایندهای سازمانی در سطح واحد علوم و تحقیقات با هدف کوتاه‌سازی، روان‌سازی و چابک‌سازی فرآیندها و الگو گرفته از سازمان مرکزی دانشگاه در حال اجرا است.

دکتر یعقوب زراعت‌کیش در گفتگو با روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، با بیان اینکه چابک‌سازی سازمانی واحد علوم و تحقیقات، با کاهش تعداد پست‎های سازمانی مدیریتی در حوزه ستاد و صف (دانشکده‌ها و مراکز) این واحد دانشگاهی همراه است، گفت: به عنوان نمونه، روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات که پیشتر در چارت سازمانی واحد، اداره‌کل روابط عمومی بوده است، پس از این بازبینی، به مدیریت روابط عمومی تبدیل شده است.

زراعت‌کیش، ادغام برخی دانشکده‌ها با مأموریت‌های موضوعی نزدیک به یکدیگر و همچنین تجمیع گروه‌های آموزشی با قرابت موضوعی را یکی دیگر از جنبه‌های بازبینی سازمانی در واحد علوم و تحقیقات برشمرد و آن را در راستای توسعه کیفی ارزیابی کرد و گفت: ادغام دانشکده‌ها گام بسیار مهمی در راستای هم‌افزایی علمی اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط و نزدیک به هم است و نمونه‌های آن در بسیاری از دانشگاه‌های مطرح جهان نیز وجود دارد.

مدیرکل حوزه ریاست واحد علوم و تحقیقات افزود: پیش از این، در برخی موارد یک رشته در سطح یک گروه آموزشی فعالیت می‌کرد اما در حاضر حاضر چند رشته با حوزه موضوعی مشترک، یک گروه تخصصی را شکل داده‌اند.

دکتر زراعت‌کیش، افزایش بهره‌وری و کاهش بروکراسی سازمانی صورت گرفته در نتیجه کاهش تعداد «پست»ها در واحد علوم و تحقیقات را موجب کوتاه‌سازی و روان‌سازی فرآیندها در این واحد دانشگاهی دانست و افزود: هر چند اجرای این سیاست، کاهش هزینه‌ها را نیز به دنبال دارد اما هدف اصلی مسئولان دانشگاه در طرح‌ریزی آن، صرفا صرفه‌جویی اقتصادی نیست بلکه روان‌سازی فرآیندهای جاری دانشگاه در صدر اهداف این اقدام است؛ هر چند اجرای مدیریت هزینه نیز در تدوین برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دارای جایگاه ویژه است.

مدیرکل حوزه ریاست واحد علوم و تحقیقات افزود: به عنوان مثال در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، معاونت ورزش به اداره کل تبدیل شده است؛ در واحد علوم و تحقیقات نیز در پی این بازآرایی برخی اداره‌کل‌ها به مدیریت تبدیل می‌شوند. به همین ترتیب برخی ادارات که زیر مجموعه ادارات کل بوده‌اند، از تشکیلات واحد حذف می‌شود و روسای این ادارات از این پس به عنوان کارشناس مسئول فعالیت می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از اصلاح ساختار و تمرکززادیی با هدف چابک‌سازی ساختار و حذف ساختارهای زائد به عنوان یکی از محورهای برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌ها نام برد و تاکید کرد: در بازنگری سازمانی واحد علوم و تحقیقات، هیچ کدام از نیروهای این واحد دانشگاهی از سیستم حذف نخواهد شد.