آموزش علوم پزشکی باید انعطاف پذیر باشد

آموزش علوم پزشکی باید انعطاف پذیر باشد

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه آموزش علوم پزشکی باید انعطاف پذیر باشد و در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه حرکت کند، گفت: در این زمینه این بستر فراهم شده تا دانشگاهها برنامه 5 ساله خود برای تربیت نیروی انسانی را تدوین کنند و با بررسی اولیه ای که در معاونت آموزشی وزارت بهداشت انجام می شود تفاهم نامه ای در این زمینه با دانشگاهها منعقد می شود.

به گزارش ایسنا، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در نشست منطقه آمایشی 6 که در دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد با بیان اهداف تشکیل کلان مناطق آزمایشی گفت: با برگزاری جلسات کلان مناطق آمایشی دانشگاهها می توانند از تجارب یکدیگر در ارتقای آموزش علوم پزشکی بهره برداری کنند.

دکتر لاریجانی اظهار داشت: منطقه آمایشی 6 ویژگی های خاصی دارد و از لحاظ جمعیت، تعداد دانشجو و عضو هیات علمی بخش قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص داده است و جمعیتی بیش از 7 میلیون نفر در این منطقه ساکن هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: برخی از دانشگاههای این منطقه نیز در برخی شاخص ها مثل نسبت استاد به دانشجو از وضعیت خوبی برخوردار هستند.

وی به روند تدوین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: این بسته ها کاملا منطبق با اهداف اسناد بالادستی نظام سلامت تدوین شده است. دانشگاههای علوم زشکی کشور نیز لازم است تا در برنامه ریزی های حوزه آموزش از این اسناد استفاده کنند، چرا که مدت زیادی توسط کارشناسان حوزه های مختلف بر روی این اسناد کار شده و اولویت های کشور نیز در این اسناد مشخص می شود.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی طی جلسات متعدد با مسئولیت ستادی و دانشگاهی و در ویرایش های مختلف نهایی شده گفت:‌ بسته ها در ابتدای دولت دوازدهم بازبینی شده و هدف این است که دانشگاهها با اجرای این بسته ها به محصولات و نتایج مشخص دست پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید بدانند می خواهند به کجا بروند و باتوجه به ظرفیت ها، ماموریت های مشخصی تعیین و دنبال کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: دانشگاهها اگر چند هدف مشخص را پیگیری کنند در یک یا چند حیطه خاص می توانند در سطح ملی و جهانی بدرخشند. در راستای اجرای سند آمایش سرزمینی ماموریت های ویژه ای به دانشگاهها و مناطق آمایشی سپرده شد و برخی دانشگاهها با پیگیری این ماموریت ها توانسته اند در سطح بین المللی هم در این زمینه ها جایگاهی یافته اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مرجعیت علمی کشور تحقق یابد لازم است هر دانشگاهی در یک زمینه خاص حرکت کند و در مجموع تمام این اقدامات در کنارهم حوزه علوم پزشکی کشور را ارتقا می دهد.

دکتر لاریجانی تاکید کرد: دانشگاهها مسئولیت دارند در حوزه آموزش در تمامی زمینه ها پاسخگوی نیازهای منطقه خود باشند ولی لازم است در یک رشته خاص عمیق شوند و در این زمینه نسبت به توسعه رشته ها، پژوهش و انجام شبکه های علمی اقدام نمایند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به نقش بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در توسعه زیرساخت های آموزشی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: طی حدود 2 سال گذشته تقریبا تمام دانشگاهها مرکز مهارت بالینی و مرکز آزمون دارند و بسیاری از آزمون ها به صورت الکترونیک برگزار می شود. این خود ظرفیت بزرگی برای ارتقای حوزه آموزش علوم پزشکی دانشگاه است.

وی اظهار داشت: برخی دانشگاههای کشور در زمینه هایی که ماموریت به آنها محول شده مسیر خود را یافته اند و توانسته اند در سطح ملی در آن حوزه مطرح شوند. این دانشگاهها باید به سمت توسعه این ماموریت ها در سطح بین المللی حرکت کنند.

دکتر لاریجانی تاکید کرد: دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید در زمینه ای که ماموریت دارند قطب کشوری شوند. یعنی قطب های علمی علاوه بر اینکه خود در یک زمینه متخصص هستند، کشور را نیز در آن زمینه حمایت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به ظرفیت های دانشگاههای منطقه آمایشی 6 اشاره کرد و گفت: دانشگاه قزوین در بحث مولفه های اجتماعی سلامت پیشرفت خوبی داشته و در سطح کشور حرف برای گفتن دارد. دانشگاه علوم پزشکی قم باتوجه به ظرفیتی که در حوزه معارف اسلامی دارد و با راه اندازی دانشکده طب و دین می تواند در سطح بین الملل در این زمینه بدرخشد.

دکتر لاریجانی گفت: دانشگاههای نسل 3 یک دیدگاه است که باید در تمامی اعضای هیات علمی دانشگاهها ایجاد شود. اگر دانشگاهها بخواهند توسعه یابند باید به سمت تاسیس شرکت های دانش بنیان حرکت کنند و درهای دانشگاه به سمت جامعه باز شود.

وی تاکید کرد: آموزش علوم پزشکی باید انعطاف پذیر باشد و در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه حرکت کند. در این زمینه این بستر فراهم شده تا دانشگاهها برنامه 5 ساله خود برای تربیت نیروی انسانی را تدوین کنند و با بررسی اولیه ای که در معاونت آموزشی وزارت بهداشت انجام می شود تفاهم نامه ای در این زمینه با دانشگاهها منعقد می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به این موضوع که برخی کارهای انجام شده در قالب بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در کشور بی نظیر است، گفت: یک نمونه از این اقدامات اعتباربخشی تمامی دانشگاهها و بیمارستان های آموزشی است.

به گزارش روابط عومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر لاریجانی در پایان تاکید کرد: در اعتباربخشی به دنبال رقابت دانشگاهها با یکدیگر نیستیم و این فرصتی است تا دانشگاهها ارتقا یابند.