آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی علمی کاربردی از امروز

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی علمی کاربردی از امروز

مشاور عالی سازمان آموزش عالی از آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره کاردانی دانشگاه علمی کاربردی از امروز خبر داد و گفت: داوطلبان تا چهارشنبه دهم آبان ماه فرصت دارند دراین دوره ثبت نام کنند.