آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96 و مجموعه امتحانی فيزیوتراپی

آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 96 و مجموعه امتحانی فيزیوتراپی

به اطلاع میرساند در آزمون کارشناسی ارشد سال 97
اصلاحاتی به شرح زیر انجام شده که داوطلبان لازم است در رابطه دقت نمایند:

1 -به علت تداخل زمان برگزاری آزمون با امتحانات پایان ترم دانشگاهی، زمان برگزاری آزمون به تاریخ های 14 و 15 تیر 97 تغییر یافته است.
2 -براساس اعلام دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، به منظور ارتقای كيفي آزمون رشته های فيزیوتراپی و فيزیوتراپی ورزشی تجمیع شده و بصورت یک مجموعه برگزار میشود. لازم به ذکر است دروس و ضرایب امتحانی به شرح جدول زیر میباشد. (در رشته فيزیوتراپی هيچ تغييری صورت نپذیرفته است)

 

اطلاعات بیشتر در…