آزمون استخدامي عضو قراردادي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1396

آزمون استخدامي عضو قراردادي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1396

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي عضو قراردادي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1396 مي‌رساند كه آزمون مذكور در صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 منحصراً در شهر تهران برگزار مي‌شود. فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

 

تاريخ پرينت كارت آزمون استخدامي عضو قراردادي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1396